Bränder och teknik

Året runt sker det att bilar, hus och lägenheter börjar brinna. Ibland kan man inte se vad det är som har orsakat branden, ibland är den anlagd och i andra fall kan man se att det är teknik av något slag som börjat brinna. Men hur kan man undvika bränder i teknik och batterier, samt vad gör man om det börjar brinna?

Ladda telefonen på dagen

Många bränder har startat i mobiltelefoner och laddare. Det handlar helt enkelt om att laddaren eller telefonen överhettas. Om man köper en iphone laddare av bra kvalitet är risken mindre att något händer men för att vara på den säkra sidan bör man alltid ladda sin telefon på dagen, när man har koll på den. Man bör inte koppla in laddaren och låta den sitta i om den inte används, speciellt inte under natten eller när man inte är hemma. Det är också klokt att tänka på att man laddar sin telefon på en yta som inte brinner så lätt. Att lägga den i sängen och koppla in laddaren är inte så bra.

Batterier som brinner

Om batterier kortsluts kan det ske att de börjar brinna. Det kan hända med alla typer av batterier. Det kan också bildas en brand om man blandar olika batterier eller om de inte riktigt passar i den apparat man tänkt använda dem i. Man bör därför alltid se till att byta samtliga batterier till nya när man märker att de börjar tappa kraft.

Släcka brand i elektronik

Om det börjar brinna i elektronik bör man först och främst dra ur eventuella sladdar. Man bör absolut inte använda vatten för att släcka eftersom det fortfarande kan finnas ström kvar i apparaten. Det bästa är att använda en pulversläckare, alternativt en skumsläckare avsedd för el. Man kan också i vissa falla använda sig av en brandfilt för att kväva elden. Då får den dock inte vara för stor. Kan man inte släcka elden själv bör man alltid kontakta SOS och brandkåren kommer då att larmas ut.

Varför blir det en brand?

En brand i elektronik eller batterier kan orsakas av flera anledningar. Det vanligaste är att det bildas en kortslutning som sedan bygger värme allt mer. Sedan antänds delar av elektroniken. Det kan också skapas gnistor som antänder något annat. Ibland är det tekniska fel som gör att en brand uppstår. Det är svårt att skydda sig helt. När det gäller batteridrivna apparater kan det dock vara klokt att ta ur batterierna ur saker som inte används.

Vad kan börja brinna?

Allt tekniskt kan börja brinna. Det spelar ingen roll om det är en elektrisk leksak, en mobil eller något annat. Det gäller därför att vara lite på sin vakt när man håller på och arbetar med teknik, batterier och elektronik.