Framtidens batterier

Batterier har en mycket viktig roll i vår framtida energiförsörjning. Inte minst i miljövänliga bilar. Idag är kvalitén på batterierna något av en ”flaskhals”. Med det menar man att de inte är tillräckligt bra för att energieffektiva och miljövänliga energikällor ska kunna nå sin fulla potential. Idag kan man köpa eller hyra komradio eller läsplattor med extremt lång batteritid och även mobiltelefonernas batterier har utvecklats. När det gäller batterier avsedda för mer krävande ändamål är dock priserna ännu för höga och kapaciteten för låg. Dessutom görs många batterier i så pass miljöfarliga material att man kan fråga sig om det verkligen är så miljövänligt med till exempel elbilar i dagsläget. I framtiden kan dock detta komma att förändras!

Sverige är i fokus när det gäller batterier

största batterifabriken i Europa kan byggas 2018 och det är ett av flera tecken på att batterier har framtiden för sig och att utvecklingen går framåt. Det är inte minste elbilsföretag som Tesla som investerat i utvecklingen av bättre batterier eftersom det kommer att innebära att marknaden för just elbilar blir mycket större. Det handlar inte bara om göra batterier som kan laddas med mer effekt till ett bättre pris utan också om att skapa system för hur batterierna ska kunna återvinnas eller tas om hand på ett mer miljövänligt sätt. Litiumjonbatterier är något det talas mycket om idag och faktum är att vi här i Sverige har många av de ämnen som behövs för tillverkning av avancerade batterier i vår berggrund. Det är en av anledningarna till att företaget Northvolt överväger att bygga en enorm batterifabrik i just Sverige. En annan anledning är vi i Sverige ligger långt framme när det gäller miljöteknik i allmänhet och återvinning i synnerhet. Det är alltså ett mycket viktigt område när det gäller batterier.

Värm ditt hus med batterier

Idag är de flesta helt beroende av att vara uppkopplade mot elnätet. Det finns alternativa energikällor som solceller och vindkraftverk som kan användas i enskilda hem men problemet är att de bara levererar ström när solen skiner eller när det blåser. Man måste alltså komplettera med energi från sitt elbolag. Idag finns det dock så effektiva batterier att energin som inte används direkt kan lagras på ett effektivt sätt och alltså brukas när det inte är blåsigt eller solsken (beroende på vad man har för alternativ energikälla). Detta är faktiskt revolutionerande. Plötsligt har det blivit möjligt att bygga en bostad utan att behöva dra in el, drömmen om självförsörjning av energi kan därmed bli verklig för många. Även här i Sverige där den höga energiförbrukningen under vintermånaderna ställer till med problem. Nu väntar många på att priserna på dessa batterier ska sjunka. En viktig del av forskningen inom batteriteknik handlar om att ta fram material som kan lagra mer energi i förhållande till sin storlek. När det gäller bilbatterier behöver man inte bara kunna lagra mer energi och därigenom öka bilens räckvidd, man behöver även kunna göra ett stort effektuttag vid till exempel snabb acceleration. Tidigare har det varit svårt att göra batterier med båda dessa kvaliteter.