Satsa på en flexibel arbetsplats

Idag är vi mer mobila än någonsin, och det innebär att vi ständigt kräver en viss typ av klar och tydlig kommunikation mellan varandra som arbetskollegor och chefer. Vi ska enkelt kunna befinna oss på gemensam plats, vare sig det är via ett online-möte eller direkt i ett mötesrum. Många utav oss vill idag ha ett kontor och en arbetsplats som är mer effektiv, har större mobilitet och ger ett flexibelt spelrum. Detta gäller även där hemma där vi har våra digitaliserade enheter uppkopplade dygnet runt.

 

De flesta arbetsplatser och företag för den delen har nu börjat inse värdet av att ständigt vara uppkopplat och hela tiden förbättra sin kommunikation, vilket direkt innebär ett fungerande intranät som ger med sig fördelar till både chefer och anställda. Man kan samtidigt reducera stunder man behöver befinna sig fysiskt på plats på kontor eller liknande genom ett intranät. Anledningen till att personal ofta föredrar att röra sig om det här arbetssättet är att det ger större valmöjligheter om vart man kan jobba, och hur, vilket ger individen en möjlighet att påverka och ha större inflytande på sin vardag, detta i sin tur leder till en mer positivt stämning mellan kollegor, arbetare och chefer.

 

Digitalisera och förnya

Ett företag behöver ständigt vara i förnyelse och anpassa sig till omvärlden, detta för att överleva och avancera på marknaden. Vill du därför digitalisera och effektivisera arbetsplatsen är det en god idea att implementera ett intranät.

 

Det finns flera företag som jobbar med att utforma digitala plattformat för verksamheter, organisationer och företag. Man delar data direkt via ens egna lokala nätverk och slipper lagring på extern hårddisk eller USB, vilket minskar risken för att data går förlorad.

 

Ett av dem är Intranote som ser till att alla sektioner inom en verksamhet kopplas samman och får en överblick av viktigt information och projekt för att effektivare ta sig framåt och nå sina mål, klicka här för att komma till företagets hemsida.

 

Det är alltså en produkt, så kallad Intranät som erbjuds som en tjänst. Det är lokala nätverk som kopplas samman via internet men fungera lokalt inom företaget med hjälp av lösenord och begränsad åtkomst.

Effektiv kommunikation

Genom att använda sig av ett intranät säkerställer man så att kommunikation mellan chefer och anställda går smidigt till och man slipper ödsla tid och energi på att informera andra. Återigen kan man lättare som anställd vara med och påverka processen och komma med värdefull input. Det är även lättare att utvärdera jobbprocessen när man kan mäta information på ett annat sätt.