Återvunna däck ger billigare batterier

De allra flesta tillverkare av mobiltelefoner och annan teknisk utrustning har idag gått från att använda nickel-metallhybridackumulatorer till att använda litiumjonbatterier. Detta eftersom de både har en högre energitäthet och är skonsammare för miljön än de förstnämnda batterierna. Anoden i ett litiumjonbatteri är gjort av en variant av kol som heter grafit. Grafit importeras idag i första hand från Kina, och utvecklingen och användningen av mobiltelefoner och elbilar har gjort att efterfrågan på grafit, och därmed även priset på grafit, har ökat drastiskt. Litiumjonbatterier används även i vindkraftverk och solkraftverk för att lagra el, och ett förhöjt pris på grafit skulle därför i förlängningen innebära att det skulle bli dyrare att producera miljövänlig el.batteries-364217_640

Därför är den lösning som forskare vid Oak Ridge National Laboratory kommit fram till mycket välkommen. Det de har uppfunnit är en ny metod för att framställa grafit genom att utvinna kol ur kasserade bildäck. Det har gjorts tidigare försök till att använda bildäck för just detta, men utan större framgång. Processen börjar med att bildäcken mals ner till ett pulver. Pulvret behandlas sedan i en kemisk process som omvandlar pulvret till ett svavelrikt slam. Slammet filtreras i sin tur och torkas till kakor. Det är denna kemiska behandling som skiljer den nya metoden från de tidigare försöken att utvinna kol från däck. Kakorna genomgår sedan pyrolys, en process där de hettas upp till mycket höga temperaturer i en syrefri miljö. Detta gör att de faller sönder utan att någon förbränning sker, och i och med det förvandlas kakorna till vad som på engelska kallas carbon black, kimrök, som har en molekylstruktur som passar utmärkt för att bilda anoder i litiumjonbatterier.

Forskarna menar att detta material är både bättre och billigare än den grafit som används idag. Dessutom kan man på detta sätt återvinna de däck som annars ligger på hög på miljöstörande däckupplag.

För de forskare som har tagit fram den nya metoden för att behandla däck är Excel sannolikt ett väsentligt arbetsverktyg, liksom det är inom en mängd olika branscher. Om du själv känner att du behöver förbättra dina kunskaper i Microsofts kalkylprogam kan du gå en Excelkurs hos Addskills.