Solceller

En solcell består i regel av en halvledare av kisel som fungerar som en diod. Då dioderna blir belysta uppstår en elektrisk ström i diodens så kallade backriktning. En enda solcell avger en relativt sett låg spänning varför de brukar seriekopplas i solpaneler. Solceller kan även parallellkopplas för att på så sätt öka strömstyrkan.

 

Framtidsutsikter i Sverige
Solcellsmarknaden I Sverige är på frammarsch. Förmodligen kan en del av den utvecklingen tillskrivas det statliga stöd som funnits sedan 2009.

 

Bidra till en bättre miljö
Genom att installera solceller blir den enskilde fastighetsägaren mindre beroende av elmarknaden. Detta gäller oavsett fastighetsägaren är ett företag, en offentlig organisation, eller en privatperson.

Solceller gör fastigheten klimatsmart. Solrika somrar kan dessutom leda till skattelättnader. Reglerna om skattereduktion gäller från och med den 1 januari 2015.

 

Statligt bidrag för solcellsenergi
Både företag, offentliga organisationer och privatpersoner kan ansöka om statligt bidrag.

Från den 1 januari 2015 är stödnivån maximalt 30 procent till företag och högst 20 procent till övriga sökanden. Det stöd som fås mot en beräkning av de stödberättigade installationskostnaderna.

Det är Länsstyrelserna som i turordning behandlar inkomna ansökningar. Stöden är vad som kallas rambegränsat. Det betyder att stödet bara kan ges så länge det finns pengar kvar av de för stödet budgeterade medlen.Solceller 2

 

Nyckelfärdigt solcellspaket
Statsägda Vattenfall erbjuder nyckelfärdiga solcellspaket. Tekniken är på framfart och numera kan man få en app till ens smartphone som möjliggör en övervakning av den egna elproduktionen som genom en växelriktare som har wifi-uppkoppling.

 

Mikroproduktionsavtal
Den som köper ett solcellspaket från Vattenfall får möjlighet att teckna ett så kallat mikroproduktionsavtal. Det innebär att man kan sälja tillbaka den el som man inte själv gör av med till Vattenfall. Den som dessutom köpt solcellerna från Vattenfall får betalt enligt de så kallade spotpriset plus en (1) krona exklusive moms för varje kWh vederbörande matar in. Erbjudandet gäller fram till 31 augusti 2017.