Olika typer av batterier

Genom historien har många olika typer av batterier tagits fram, och flera av dem används parallellt idag. Det beror på att batterierna har olika egenskaper, olika fördelar och nackdelar, som passar olika användningsområden.

En av de vanligaste typerna av batterier, som är den första typ av batteri som de flesta av oss kommer i kontakt med, är det alkaliska batteriet. Detta eftersom alkaliska batterier bland annat används i de flesta batteridrivna leksaker. Alkaliska batterier har zink som anodmaterial och mangandioxid som katodmaterial. Elektrolyten består av ett alkaliskt material, till exempel kaliumhydroxid, och det är detta som batteriet har fått sitt namn ifrån. Alkaliska batterier är engångsbatterier och kan inte laddas, men de används i en rad olika typer av hemelektronik som mp3-spelare, digitalkameror, ficklampor, radioapparater och de tidigare nämnda leksakerna.800px-Nokia_Battery

En annan typ av batteri är brunstensbatterier. Dessa är uppbyggda på principiellt samma sätt som de alkaliska batterierna, men elektrolyten består av ammoniumklorid eller en blandning av ammoniumklorid och zinkklorid som är löst i vatten. Brunstensbatterier har en kortare livslängd än alkaliska batterier, men de är också billigare än de sistnämnda.

En typ av batteri som nästan är lika vanlig som det alkaliska batteriet idag är litiumjonbatteriet. Skillnaden är att man oftast inte ser litiumjonbatteriet, eftersom det är integrerat i elektroniska produkter som mobiltelefoner, surfplattor, datorer och annan portabel elektronik. Eftersom de flesta i västvärlden har en av varje av dessa tre produkter blir det en hel del litiumjonbatterier. Tack vare dem kan vi surfa var vi än befinner oss, och komma åt vår egen och andras hemsidor. Om du inte redan har en hemsida hittar du utmärkta webbhotell som kan hosta den på Webbhotells.se.

Tidigare användes nickel-metallhydridackumulatorer i mobiltelefoner och annat, men majoriteten av alla tillverkare har idag gått över till litiumjonbatterier eftersom de både har en högre energitäthet och är mer skonsamma för miljön. En nackdel med litiumjonbatterier är dock att de kan vara farliga. Detta eftersom de, till skillnad från andra laddningsbara batterier, innehåller en brandfarlig elektrolyt. Dessutom hålls de under tryck. Detta kan i vissa fall (olycksfall) leda till att batteriet exploderar. Testerna av litiumjonbatterier är därför tuffare än för andra batterier innan en produkt som innehåller dem kan släppas ut på marknaden.