Batterier

Batterier finns i olika former och för olika användning. Det finns särskilda bilbatterier, knappcellsbatterier för exempelvis vågar och aaa batteri för kameror och ficklampors, med mera. Ett batteri består av en eller flera celler vari energi lagrats. Energin görs tillgänglig för exempelvis kameror och då i elektrisk form, för det fall kameran i fråga är ansluten till batteriet.

 

AA-batteri
Ett AA-batteri är en standardstorlek på ett encelligt cylindriskt torrbatteri. Storleken motsvara R& i IEC -systemet och 15 i ANSI, American National Standards Institute standard.

Ett AA-batteri är sammansatt av en enda elektrokemisk cell. Det kan antingen vara av typen primärbatteri, alltså det som är för engångsbruk eller vara ett uppladdningsbart batteri.

 

Urladdning av batterier
Alla batterier har laddas ur oavsett man laddar dem eller inte. Detta kallas självurladdning. På så sätt tar de slut med tiden antingen man använt dem eller ej. Förvaras de kallt och torrt med skydd mot fukt, reduceras självurladdningen avsevärt. Tänk på att det finns batterityper som inte tål minusgrader. Förvaring av engångsbatterier i frys kan ge en fullgod kapacitet i åratal. Batterier ska inte heller utsättas för direkta slag, stötar eller eld.

Battery charger
Battery charger

 

Batteriers livslängd
Det finns ett bäst-före-datum även då det handlar om batterier. Det datumet är satt till ett bestämt antal år efter själva tillverkningsdatumet. Ett bäst-före-datumet avseende batterier är endast ett riktmärke. Det är praktiskt taget omöjligt att ange batteriets faktiska livslängd. Dels beror det på hur batterierna används. Då det handlar om batterier i en kamera så går det åt mest energi till användning av blixten som ju är ett ögonblickligt snabbt energiuttag jämfört med att lyssna på en radio exempelvis. Även en felaktig förvaring eller hantering av batterier kan leda till en avsevärt förkortad livslängd.

 

Avyttring av förbrukade batterier
Batterier är klassade som farligt avfall. De ska slängas i särskilda batteriholkar för småbatterier. Dessa kan finnas i fastighetsägarens grovsoprum, i många butiker samt i återvinningscentraler och återvinningsstationer. Tänk på att batterier aldrig får eldas upp eftersom de exploderar och släpper ut farliga ämnen.